Галереї фотографій
  • Дендрарій

  • Альпійська гірка

  • Садочок запахів

  • Клумби

  • Переносні квітники

  • Куточок безперервного цвітіння

  • Садочок гурманів

  • Рослини дендраріюКороткі історичні відомості:


Обласна дитяча станція юних натуралістів створена в 1950 році згідно рішення виконкому Чернівецької області ради депутатів трудящих №1041/37 від 27.11.1950р.

У 1992 році станція юних натуралістів переіменована в обласний еколого-натуралістичний центр дітей та юнацтва (наказ управління освіти №28 від 30.01.1992р.)

У 2002 році обласний еколого-натуралістичний центр дітей та юнацтва переіменований в обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (розпорядження обласної ради від 16.01.2002р. №6)

Перший директор:

Любімов Олексій Петрович

1950-1954рр.

Наступні директори:

Ткаченко Галина Павлівна

1954-1956рр.

Курявенко Михайло Терентійович

1956-1959рр.

Овідько Іван Якович

1959-1960рр.

Сігін В.М.

1960-1971рр.

Морараш Микола Омельянович

1971-1975рр.

Брейгіна Лілія Ісаківна

1975-1976рр.

Петращук Іван Федорович

1976-1979рр.

Гладій Катерина Степанівна

1979-1992рр.

Головченко Людмила Юріївна

з 1992р.

З історії юннатівського руху Буковини

Юннатівський рух на Буковині бере початок з післявоєнного 1945 року. Тоді при Палаці піонерів в м. Чернівці працював натуралістичний відділ.

В 1950 році згідно з рішенням облвиконкому створюється обласна дитяча станція юних натуралістів як окрема бюджетна організація. В тому році при станції вже працювало 14 гуртків, серед яких були: городники і рослинники, юні зоологи, садоводи, шовководи, бджолярі тощо. Станція мала добру матеріальну базу для роботи гуртків ботаніко-рослинницького відділу. У 1958 році площа навчально-дослідної ділянки складала 15,75 га: сад, ягідник, природний сінокіс, орна земля. Для роботи гуртків зоолого-тваринницького відділу організовано кролеферму, птахоферму, пасіку, куток живої природи. Крім цього, серед тварин ферми були 3 вівці тонкорунної породи – Асканійський рамбульє. Всі 19 гуртків, які працювали на станції, були с/г спрямованості.

Велика увага співробітниками станції в 60-70 роки приділялась активізації профорієнтаційної пропаганди серед школярів області, впровадженню в практику результатів діяльності учнівських виробничих бригад.

У 80-90-х роках все більше уваги в області приділяється природоохоронному напряму роботи, екологічному вихованню. Цьому сприяють створені близько 60 екологічних навчальних стежин, які стали справжніми природними лабораторіями для поглибленого вивчення навколишнього світу і екологічних проблем, організованого відпочинку. Одна з перших екологічних стежин створена в обласній станції юннатів.

В жовтні 1986 року обласній станції юннатів було передано нове приміщення і земельну ділянку площею 0,36 га.

Передислокація станції вирішила декілька проблем: збільшена площа під навчальні кабінети, а також вирішене питання з утриманням НДД, яка раніше знаходилась на великій відстані від станції.

Було проведено озеленення території, створено міні-ботсад, кролеферму, птахоферму, промислово-декоративний пташник. На сьогоднішній день в об’єднаннях центру працюють понад 1400 учнів. Заняття гуртків проводяться як на базі центру, так і на базі навчальних закладів м. Чернівці, сіл області.

Засобом екологічного виховання, формування природоохоронних мотивацій у дітей є дендрарій центру, в якому зібрана колекція майже двохсот видів рослин, більшість з яких – цінні інтродуценти та зникаючі рослини.

Один з кращих в області – куточок живої природи ЧОЦЕНТУМ. В 12 акваріумах, серед різноманітних водних рослин зростає багато рідкісних видів: апоногєтон мадагаскарський (увірандра) та ульвовидний, спіральна валіснерія та інші, живуть понад 30 видів риб.

Приваблюють дітей птахи живого кутка: хвилясті папуги, карели, амадіни, червоні і жовті золотисті фазани.

Навчально-дослідна земельна ділянка відповідає вимогам Положення, знаходиться за межами території центру, має польову та овочеву сівозміни, колекційний, виробничий відділок, плодовий сад.

Обласний центр проводить значну роботу, яка відіграє важливу роль у виявленні обдарованої учнівської молоді через залучення до роботи в гуртках наукового спрямування («Узагальнюючий курс біології» тощо), навчання в заочній біологічній школі центру, участі в наукових програмах глобального вивчення та спостереження за станом довкілля («GLOBE», «Brassika Rapa» тощо). З 1992 року в центрі працює наукове товариство учнів, в 1996 році воно реорганізовано в хіміко-біологічний факультет Буковинської МАН.

Хіміко-біологічний факультет БМАН має 2 відділення – стаціонарне та заочне і нараховує понад 200 осіб. Набір в академію здійснюється з конкурсного відбору. Сім кафедр факультету очолюють кращі вчені ЧНУ ім. Ю.Федьковича, БДМА, Науково-дослідного інституту медико-екологічних проблем.

Найкращих результатів в ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України факультет досяг в 1999, 2000, 2004 роках, посівши по 4 призовних місця.

Тісна співпраця з біологічним факультетом ЧНУ ім.. Ю.Федьковича дала змогу в 2001 році вперше провести олімпіаду з екології для учнів старших класів шкіл м. Чернівці. У 2004 році кафедра загальної та експериментальної екології ЧНУ та ЧОЦЕНТУМ організували першу обласну олімпіаду з екології для учнів цих шкіл у засвоєнні екологічних знань.

Приділяється також велика увага соціальному захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки, дітей з фізичними вадами. Педагоги центру працюють в спецшколах-інтернатах, «Школі сімейного виховання для дітей-сиріт», яка відкрита як структурний підрозділ обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді і є однією з форм розвитку пізнавальних, моральних, етичних рис особистості, формування національної свідомості, загальнолюдської та екологічної культури.

Координуючи в області роботу по відновленню і створенню нових живих куточків, мікроферм, пасік, Центр активно співпрацює з товариствами кролеводів, бджолярів, асоціацією професійних голубників, розвиває мережу гуртків вищезгаданих профілів, систематично поповнює зоолого-тваринницьку навчальну базі.

Одне з найважливіших завдань ЧОЦЕНТУМ – виховання молоді з високим рівнем екологічних знань, на базі яких формуватиметься їх екологічна свідомість і культура, здійснюється через залучення школярів до занять в гуртках «Юні екологи», «Юні друзі природи», «Юні натуралісти», в лекторії для молодших школярів «Природа – наш дім», до членства в обласному дитячому екологічному товаристві «Паросток» - ініціаторів численних експедицій, акцій та операцій по збереженню біорозмаїття, вивченню стану і впорядкуванню водойм регіону; проведення фестивалів, конкурсів тощо.

Становлення і розвиток позашкільної екологічної освіти неможливі без участі в них талановитих, відданих своїй справі педагогів. Тільки завдяки їм десятки тисяч школярів України оволоділи знаннями про навколишнє середовище, набули знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, врешті-решт визначились зі своїм подальшим життєвим шляхом.

Школяркою прийшла на станцію юних натуралістів Руденко С.С. Заняття в гуртку ботаніків вирішили її майбутнє. По закінченню школи вступила на біофак ЧДУ. Нині Руденко С.С. – доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії і експериментальної екології університету, крім цього вона тепер сама в буковинській МАН завідує кафедрою і виховує юних науковців. Вихованці професора Руденко – дійсні члени хіміко-біологічного факультету БМАН Павлович Христина та Соколов максим на конкурсах екологічних проектів, що проводились у рамках IV етапу Всеукраїнської олімпіади з біології, стали переможцями. В складі делегацій від України Христина та Максим брали участь в міжнародних олімпіадах в Туреччині, де зайняли відповідно ІІІ та ІІ місця.

Дитяче захоплення природничими науками, зокрема хімією, згодом вирішило життєвий шлях Ходоровського Г.І. Георгій Іванович – професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри нормальної фізіології БДМА.

Чверть століття віддає свої сили і знання улюбленій справі Жук О.Г. Від керівника гуртків пройшла трудовий шлях до заступника директора з навчально-виховної роботи центру. Олена Георгіївна веде цілеспрямовану роботу по впровадженню в навчально-виховний процес сучасних методів викладання.

Відповідально ставляться до улюбленої справи досвідчені педагоги, які працюють в Центрі не один десяток років. Це Метенко Г.В., Кузьмінська В.В., Задобрівська Л.О., Чоботар С.Г., Головченко, Мельник І.Є. та ін.

Час вимагає пошуку нових та вдосконалення давно відомих форм індивідуальної та масової роботи з підростаючим поколінням, тісної співпраці з науковими, державними та громадськими організаціями. Над цим і працює колектив.

Лічильник відвідувачів: Яндекс.Метрика