Гурток “Планета Еко”

На даному етапі розвитку цивілізації більшість не усвідомлюють
серйозності та масштабності екологічних проблем та їх наслідків, що
нависли над долею майбутніх поколінь. Така ситуація склалася через
відділення людини від природи. Шалений розвиток індустрії розваг,
комп’ютерних технологій, споживчий тип життя – все це і стало причиною
розвитку байдужості людини до природи, споживацького ставлення до неї.
Екологічні проблеми не зменшуються, а лишень розвиваються в рамках
глобального вторгнення людини у природу, через всі сфери її діяльності.
Робота в гуртку “Планета Еко” направлена на повернення погляду
дітей в бік природи; формування в учнів цілісної картини світу; уявлення про
самоорганізацію та саморозвиток природи; пояснення нерозривної взаємодії
тваринного, рослинного світів і людини; розкриття основних екологічних
понять та процесів; активізацію екологічної свідомості школярів шляхом
виконання екологічних, польових, експериментально-наукових досліджень,
спостережень; розкрити бачення справжнього впливу людської діяльності та
окремо самої людини на навколишнє середовище; розвинути в дітей
екологічне мислення та можливість переглянути стиль свого власного життя.
Робота гуртка орієнтована на формування екологічної компетентності
учнівської молоді, готовності до раціональної діяльності в природі та побуті
для збереження існуючої природної рівноваги.
Керівники гуртка: Любов Василівна Черлінка, Олеся Іванівна Шаргут.

Керівник гуртка


Любов Василівна Черлінка

Блог: https://ekologicentr2020.blogspot.com/