Секція «Ботаніка» ОЗБШ

Викладач: Надія Георгіївна Литвін

      

Мета курсу: поглибити і розширити знання учнів, що цікавляться біологією. Зважаючи на важливу роль рослин в житті людини, одніє з найважливіших задач курсу є ознайомлення з прикладним значенням рослин.

Зосереджено увагу на вивчення та дослідження флори Буковини, а також проблемах охорони рідкісних та зникаючих рослин. Одним з основних завдань курсу є ознайомлення учнів з основами теоретичних та прикладних знань про особливості сучасного біологічного дослідження, виховання в них якостей юного природослідника. Впродовж першого року вивчення курсу учні ознайомляться з організаційними та методичними засадами науково-дослідної роботи; набувають вміння працювати з науковою та науково-популярною роботою, планувати та аналізувати данні, оформлювати їх у вигляді рефератів та доповідей. Паралельно учні виконують індивідуальні та групові навчально-дослідницькі роботи під керівництвом фахівців – викладачів факультету біології, екології та біотехнології Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.