Секція «Зоологія» ОЗБШ

Викладач: Лариса Миколаївна Хлус


БЛОГ: https://hluslarisa.blogspot.com/

Мета курсу – сформувати, поглибити і розширити знання учнів, які цікавляться біологією, прагнуть дізнатися про різноманітність тварин та їх життєдіяльність, взаємозв’язки у природі та практичне значення. Взаємозв’язків між тваринами і з довкіллям та господарським значенням основних груп тварин, а також осмислення і трактування фактичного матеріалу. Зважаючи на виключну роль тварин у житті людини, однією з основних задач курсу є ознайомлення з прикладним значенням як свійських, так і диких тварин та їх роллю в господарській діяльності та економіці краю. Особливе місце відведене вивченню фауністичних комплексів Буковини як на систематичному, так і на біоценотичному рівнях, а також проблемам охорони тваринного світу і «червонокнижним» видам нашої фауни. Одним з основних завдань курсу є ознайомлення учнів з основами теоретичних та прикладних знань про особливості сучасного наукового біологічного дослідження, виховання у них якостей натураліста-дослідника та природознавця.