Гурток "Здоровим бути модно"

Керівник гуртка - Евеліна Олексіївна Скидан

      

У сучасних умовах нашого життя проблема збереження  здоров’я дітей є надзвичайно важливою у зв’язку з різким зниженням відсотку здорових дітей. Звичайно, що цьому є об’єктивні  пояснення: неблагополучна екологічна обстановка, зниження рівня життя, нервово-емоційні навантаження, пов’язані з викликами нашого сьогодення.

Надзвичайно важливим фактором «дитячого нездоров’я» є невміння самих дітей бути здоровими, незнання  ними елементарних законів здорового життя, основних навичок збереження здоров’я.

Усім відомо, що успішною в житті може бути тільки здорова людина. Тільки здорова дитина може успішно навчатися, проводити своє дозвілля, стати в повній мірі творцем своєї долі.

Діяльність гуртка «Здоровим бути модно» спортивно-оздоровчого напрямку  сприяє  вихованню бережливого ставлення до свого здоров’я, починаючи з дитинства.