Гурток Птахівництво з основами ветеринарії та зоогігієни

Керівник гуртка: 

 Інна Степанівна ШевчукБЛОГ: https://koshovoho57.blogspot.com/?m=1

Птахівництво — найбільш скоростигла галузь сільського господарства України, здатна у найближчі роки корінним чином поліпшити забезпечення населення високоякісними, біологічно повноцінними продуктами харчування та зміцнити продовольчу безпеку держави. Враховуючи умови сьогодення, соціальний попит населення, доцільним є створення при позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах навчальних птахоферм та гуртків птахівництва. Програма гуртка вищого рівня розрахована на три роки навчання для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.  

Головною метою є допрофесійна підготовка учнівської молоді у сфері птахівництва в умовах ринкової економіки. 

Основні завдання гуртка:
 ознайомлення з біологічними та господарськими особливостями сільськогосподарської птиці;  ознайомлення з видовим та породним різноманіттям сільськогосподарської птиці;  вивчення основ анатомії та фізіології сільськогосподарської птиці;  ознайомлення з умовами утримання та розведення сільськогосподарської птиці;  ознайомлення з економічними аспектами функціонування галузі;  забезпечення умов для професійного самовизначення вихованців;  виховання відповідального ставлення до виконання роботи.