Стратегія розвитку

(перспективний план)

Комунального закладу «Чернівецький обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
на 2018-2022 роки

Сучасний етап розвитку суспільства, утвердження позашкільної освіти як складової структури освіти України зумовили переосмислення її місця і ролі, визначення основних засад підвищення якості. Позашкільна освіта є цілеспрямованим процесом оволодіння систематизованими знаннями про культуру, природу, людину, суспільство. Також вона забезпечує застосування знань на практиці, опанування вміннями та навичками творчої діяльності.

Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти посідає провідне місце в формуванні екологічної культури особистості та є прикладом інтеграції позашкільної освіти у діяльність закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти. У зв’язку з цим виникає необхідність визначення пріоритетних напрямів розвитку позашкільної еколого-натуралістичної роботи.

На сучасному етапі соціальних перетворень в Україні, з урахуванням завдань, покладених на позашкільні навчальні заклади Законом України «Про освіту», Концепцією «Нова українська школа»,«Про позашкільну освіту», Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді вибирає наступні пріоритетні напрямки:

  • природоохоронний;
  • нацонально-патріотичний;
  • дослідно-експериментальний;
  • реабілітаційно-оздоровчий;
  • профорієнтаційний.