Структура

Пріорітетні напрямки діяльності:

 • Систематичність і безперервність екологічної освіти і виховання від дошкільного віку до педагогічних кадрів та населення.
 • Виховання підростаючого покоління в притаманній українському народу гармонійного співіснування з природою, раціонального використання та відтворення її багатств, психологічної готовності оберігати природні цінності всюди і завжди.
 • Залучення дітей та юнацтва до активної природоохоронної діяльності на основі набутих знань і ціннісних орієнтацій.
 • Створення системи пошуку, розвитку, підтримки обдарованої молоді.
 • Створення оптимальних умов для професійного самовираження.
 • Створення умов для самореалізації соціальнонезахищених дітей, дітей з фізичними вадами.

Форми організації діяльності:

 • гуртки;
 • обласна заочна біологічна школа для сільської цчнівської молоді;
 • школа сімейного виховання для дітей сиріт;
 • навчання на хіміко-біологічному факультеті Буковинської малої академії наук;
 • еколекторій “Природа – наш дім”;
 • відеотека “Екологія XXI століття”;
 • семінари, конференції як педагогічні, так і учнівські;
 • екотабори, тематичні екологічні експедиції;
 • практичні природоохоронні акції;
 • конкурси, свята, фестивалі, виставки та інші масові заходи.

Крім цього, Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді є координатором діяльності навчальних закладів освіти, зацікавлених громадських організацій і об’єднань з проблем позашкільної еколого-натуралістичної освіти в області.