Гурток “Екологічна майстерня”

Заняття в гуртку «Екологічна майстерня» – прекрасний засіб розвитку творчої активності, розумових здібностей, естетичного смаку, а також конструкторського мислення дітей. Особливо важливо, що діти пізнають значущість своєї праці, її користь.

Під час занять гуртківці мають змогу отримувати теоретичні і практичні знання шляхом виготовлення різноманітних виробів в тому числі із природнього матеріалу.

Робота гуртка ґрунтується на принципах: доступності, поступового розширення й ускладнення матеріалу, єдності виховання та навчання.

На заняттях використовуються різноманітні методи навчання: словесні, наочні, практичні.

Керівники гуртків “Екологічна майстерня” – Ольга Олександрівна Яковчук, Любов Василівна Черлінка

Керівник гуртка


Ольга Олександрівна Яковчук

Блог: http://ecogurtki2020.blogspot.com/