Гурток GLOBE у моєму закладі

Одним із головних завдань шкільної освіти в Україні, окреслених Національною доктриною розвитку освіти у ХХІ столітті є формування у дітей і молоді цілісної наукової картини світу і сучасного світогляду, здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, практичних навичок. Реалізації поставлених завдань сприяє участь школярів у виконанні міжнародної науково-освітньої програми GLOBE.

Програма GLOBE «Глобальне вивчення та спостереження з метою поліпшення довкілля» – це міжнародний практичний науково-освітній проект, який об’єднує зусилля учнів, учителів і вчених-дослідників з метою отримання додаткової інформації про навколишнє середовище шляхом збору даних і проведення спостережень.

Програма гуртка «GLOBE в моєму закладі» розроблена для позакласної та позашкільної роботи з учнями середнього, старшого шкільного віку та студентів закладів освіти ІІ та ІІІ рівнів акредитації. За допомогою уніфікованих методів спостереження діти збирають дані про навколишнє середовище, надсилають їх в центр оброблення даних через мережу Інтернет, отримуючи яскраві наочні зображення, побудовані на основі їх даних та інформації, переданої іншими школами світу, які залучені до програми GLOBE. Водночас це відкриває можливість використовувати ці дані в освітніх та науково-дослідницьких цілях, а також співпрацювати з вченими, іншими учнями і товариствами, які займаються програмою GLOBE, в усьому світі.

Дана програма передбачає навчання вихованців у групах основного рівня і розрахована на один рік навчання (180 годин на рік/5 годин на тиждень).

Головною метою програми є побудова та підтримання глобальної спільноти учнів, вчителів та громадян і заохочення наступних поколінь вчених та громадян світу до діяльності з метою поліпшення довкілля.

Керівник гуртка


Тетяна Никодимівна Чебан

Блог: Перейти в блог
https://tatiannacheban.blogspot.com/