Гурток “Лозоплетіння”

Звернення до традиційних мистецьких форм, до народних ремесел важливе для становлення сучасної системи освіти в Україні передусім тому, що тут найбільш чітко виявляється зв’язок поколінь, формується дух національної самосві­домості.

„Людина, яка в дитинстві навчилась втілювати свої духовні сили в матеріальні результати праці, стає чутливою до громадських інтересів. Створюючи в праці матеріа­льні і духовні цінності, вона створює і саму себе” (В. О. Сухомлинський).

Мета роботи гуртка – формування у дітей ціннісного ставлення до природи, національної культури, мистецтва засобами лозоплетіння.

Наші основні завдання – поглибити знання учнів з історії і культури народу, його традицій;

– ознайомити дітей із технологією виготовлення виробів із лози;

– розвинути творчі здібності дітей;

– виробити вміння та навички у вихованців аналізувати вироби народної творчості.

Заняття в гуртку дають можливість пізнати красу та цінність народного мистецтва, багатогранну різноманітність нетрадиційних виробів ужиткового призначення, прище­пити любов до природи, рідного краю, невмирущого таланту українського народу, а також активізувати пошукову і пізнавальну діяльність учнів з історії народних ремесел, вивчати фольклор, звичаї, традиції, секрети народної майстерності.

Керівник гуртка


Михайло Васильович Гева

Блог: