Гурток “Основи фенології”

Мета гуртка – формування екологічної компетентності вихованців шляхом розвитку інтелектуальних і практичних вмінь з біології, географії, природознавства, природи рідного краю та ведення спостережень.

Завдання гуртка:

  • вивчити основні розділи фенології; закономірності сезонних змін у природі;
  • навчитися основним методам проведення фенологічних спостережень;
  • формувати необхідні навички самостійних систематичних фенологічних спостережень;
  • формування в гуртківців вмінь працювати з навчальною, науковою літературою;
  • виховання відповідальності й дбайливого відношення до природи;
  • формування мотивації до природоохоронної діяльності;

Керівник гуртка


Лариса Миколаївна Хлус

Блог: https://hluslarisa.blogspot.com/