Гурток “В гармонії з природою”

Мета гуртка – формування у дітей ціннісного ставлення до природи, набуття ними умінь ведення фенологічних спостережень, догляду за об’єктами живої природи.

Завдання:

– ознайомити дітей із типовими представниками рослинного і тваринного сві­ту рідного краю;

– формувати у дітей уміння проводити фенологічні спостереження, доглядати за об’єктами живої природи;

– сприяти розумінню дітьми взаємозв’язку природних явищ;

– створити умови для набуття дітьми екологічно грамотної поведінки в природі.

Заняття у гуртку сприяють розвитку пізнавальної активності і творчих здібностей дітей у процесі вивчення питань охорони природи, природних явищ, вихованню любові до природи рідного краю, набуттю практичних умінь і навичок, формуванню екологічної культури, відповідальності за збереження природного середовища як важливого фактора існування людини.

Керівник гуртка


Леся Андріївна Маруніч

Блог: https://goldfsh.blogspot.com/?m=0