Гурток «Основи здоров”я»

Гурток як засіб формування основ здорового способу життя

Серед пріоритетних цілей позашкільної освіти є виховання валеологічно компетентної особистості, яка вже з раннього дитинства піклуватиметься про власне здоров’я, свідомо ставити­меться до життя як найціннішого дару, усвідомлюватиме здоров’я як найвищу людську цінність, а здоровий спосіб життя — як чин­ник збереження і зміцнення здоров’я. Знання правил збережен­ня здоров’я, сформованість культурно-гігієнічних умінь та на­вичок — це ті складові обізнаності, які повсякчас ставатимуть у пригоді в житті.

 

Керівник гуртка


Валентина Василівна Кузьмінська

Блог: http://kyzminska.blogspot.com/