Очно-заочна біологічна школа

Секція «Екологія» ОЗБШ

У слухачів секції ЕКОЛОГІЯ формуються передумови для наукового світогляду, пізнавальні, дослідницькі інтереси та здібності, створюються передумови для саморозвитку.

Впродовж першого року учні знайомляться з основами екології та основами наукових досліджень, вчаться формулювати мету та завдання досліджень, вибирають тему, проводять відбір та аналіз науково-популярної літератури з вибраної теми, складають робочий план.

На другому році навчання проводяться індивідуальні дослідження та оформлюють результати.

Викладач секції «Екологія» – Баглей Оксана Василівна

Блог:

https://oksanabaglei.blogspot.com/

Секція «Зоологія» ОЗБШ

Мета курсу – сформувати, поглибити і розширити знання учнів, які цікавляться біологією, прагнуть дізнатися про різноманітність тварин та їх життєдіяльність, взаємозв’язки у природі та практичне значення. Взаємозв’язків між тваринами і з довкіллям та господарським значенням основних груп тварин, а також осмислення і трактування фактичного матеріалу. Зважаючи на виключну роль тварин у житті людини, однією з основних задач курсу є ознайомлення з прикладним значенням як свійських, так і диких тварин та їх роллю в господарській діяльності та економіці краю. Особливе місце відведене вивченню фауністичних комплексів Буковини як на систематичному, так і на біоценотичному рівнях, а також проблемам охорони тваринного світу і «червонокнижним» видам нашої фауни. Одним з основних завдань курсу є ознайомлення учнів з основами теоретичних та прикладних знань про особливості сучасного наукового біологічного дослідження, виховання у них якостей натураліста-дослідника та природознавця.

Викладач секції «Зоологія» – Хлус Лариса Миколаївна

Блог: https://hluslarisa.blogspot.com/

 

Секція “Юні бджолярі” ОЗБШ

Займаючись в секції «Юні бджолярі», школярі матимуть змогу отримати знання про біологію і породи медоносних бджіл, їх роль у природі, цінність продуктів бджільництва, пізнають захоплюючий і сповнений цікавих таємниць світ бджолиної родини.

Під час практичних занять отримають навички з виготовлення вуликів, догляду за пасікою, навчаться вести спостереження за бджолосім’ями.

Знання, отримані в гуртку, стануть у пригоді і в дорослому житті.

Викладач секції “Юні бджолярі” – Головченко Віктор Вадимович

Блог:

 

 

 

 

Секція «Квітництво» ОЗБШ

Впродовж занять спецкурсу учні знайомляться з основами квітництва та науковими дослідженнями в цій галузі, що дає змогу створення оптимальних умов для забезпечення розвитку їх творчих здібностей та участі в учнівських науково-практичних конференціях, виставках, конкурсах, святах квітів.

Основна увага приділяється виконанню дослідницької роботи з декоративними рослинами, їх акліматизації, в ході якої слухачі вчаться спостерігати за природою, аналізувати й узагальнювати отримані знання, що позитивно впливає на зважений вибір життєвої дороги.

Викладач секції «Квітництво» – Задобрівська Людмила Олександрівна

Блог: https://zadobrivska.blogspot.com/

 

Секція «Ботаніка» ОЗБШ

Мета курсу: поглибити і розширити знання учнів, що цікавляться біологією. Зважаючи на важливу роль рослин в житті людини, одніє з найважливіших задач курсу є ознайомлення з прикладним значенням рослин.

Зосереджено увагу на вивчення та дослідження флори Буковини, а також проблемах охорони рідкісних та зникаючих рослин. Одним з основних завдань курсу є ознайомлення учнів з основами теоретичних та прикладних знань про особливості сучасного біологічного дослідження, виховання в них якостей юного природослідника. Впродовж першого року вивчення курсу учні ознайомляться з організаційними та методичними засадами науково-дослідної роботи; набувають вміння працювати з науковою та науково-популярною роботою, планувати та аналізувати данні, оформлювати їх у вигляді рефератів та доповідей. Паралельно учні виконують індивідуальні та групові навчально-дослідницькі роботи під керівництвом фахівців – викладачів факультету біології, екології та біотехнології Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Викладач секції «Ботаніка» – Литвін Надія Георгіївна

Блог: https://interestingbotanica.blogspot.com/

Керівник гуртка


Людмила Олександрівна Задобрівська

Блог: https://zadobrivska.blogspot.com/